Σάββατο, 09 Ιουνίου 2018 07:24

X FESTIVAL LEA / HOMENAJE A LEÓN FELIPE

 

Actividad coorganizada por el Festival LEA y Abanico, con el auspicio de la Embajada de España y el Instituto Cervantes.

 

ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ - EN ESPAÑOL

 

Εl filólogo Eduardo Lucena nos lleva a dar un paseo por los versos y la vida de uno de los grandes poetas del "MEXilio"

 

O Εδουάρδο Λουθένα μας πηγαίνει μια βόλτα μέσα από τους στίχους και τη ζωή ενός από τους μεγάλους ποιητές της "ΜΕΞορίας". 

 

¡Que no falte nadie!