Σάββατο, 01 Μαρτίου 2014 16:18

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΛΥΤΗ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Συζήτηση στο abanico Συζήτηση στο abanico Σχέδιο αφίσσας: ΅Εφη Γιατράκη

 

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ   Τ Ο Ν    Ε Λ Υ Τ Η
Σ Τ Α   Ι Σ Π Α Ν Ι Κ Α

Συζητούν μεταξύ τους και με το κοινό
οι μεταφραστριες
Νίνα Αγγελίδη και Νatalia Moreleón

Συντονίζει ο:
Νίκος Πρατσίνης
(μεταφραστής – διερμηνέας)

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ...

Σάββατο 15 Μαρτίου, ώρα 20:00

Ε Ι Σ Ο Δ Ο Σ    Δ Ω Ρ Ε Α Ν