Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 01:41

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΄98

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΄98
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

 

Διδάσκει ο Νίκος Πρατσίνης

 

Είναι γνωστό ότι η λεγόμενη Ισπανική Γενιά του ’98 είναι από τις σημαντικότερες για την ισπανική (αλλά και την ισπανόφωνη εν γένει) γραμματεία, ο Αργυρός Αιώνας των ισπανικών γραμμάτων, κατά πολλούς. Έχει σημασία τόσο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ισπανόφωνης λογοτεχνίας όσο και τη διαμόρφωση ιδεολογικών ρευμάτων καθοριστικών για την ιστορία της χώρας.
Στο σεμινάριο θα μελετηθούν κάποια γενικά χαρακτηριστικά των εκπροσώπων της και θα μεταφρασθούν διηγήματα κάποιων από αυτούς (Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, José María Salaverría, Ramόn María del Valle-Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, πιθανό και άλλων). Η τελική επιλογή θα γίνει από τον διδάσκοντα, σε συνάρτηση και με τις προτιμήσεις των σπουδαστών. Το μάθημα συνίσταται στην παρουσίαση μιας πρώτης μετάφρασης κάθε κειμένου από έναν σπουδαστή (εισηγητή), η οποία θα αναθεωρείται συλλογικά από όλους τους σπουδαστές στην τάξη με την καθοδήγηση του διδάσκοντος.
Για τη συμμετοχή απαιτείται επίπεδο C2 και κάποια μεταφραστική εμπειρία.

 

Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα: 10:30 - 12:30
Έναρξη: 19 Οκτωβρίου 2017
             (16 δίωρες συναντήσεις)
Τιμή: 320 ευρώ
Οργάνωση/εγγραφές: Μεταφραστικό Τμήμα του Abanico