Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 16:39

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ MOVIDA MADRILEÑA. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

 

Ματιές στην movida madrileña από την Αθήνα του σήμερα

 

Εργαστήριο ομαδικής μελέτης, συζήτησης, μετάφρασης

και συγγραφής (!)