Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 03:47

TALLER DE LECTURA

 Disfruta no sólo de la lectura pausada y matutina de muchos e interesantes tipos de textos (artículos, cuentos, poemas, extractos de novelas u obras de teatro, etc.), sino también de su comentario oral y posterior debate. Todo ello acompañado de lecturas en casa, alguna presentación, un café...

Κάθε Τρίτη πρωί, 10.30 έως 12.30!

Profesor: Eduardo Lucena

Περισσότερα


Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 11:44

ESTUDIANDO EL SUBJUNTIVO A TRAVÉS DE LA OBRA DE BORGES Y DE CORTÁZAR

CURSO BORGES CORTÁZAR 2016 6

 C U R S O

ESTUDIANDO EL SUBJUNTIVO A TRAVÉS DE LA OBRA
DE JORGE LUIS BORGES Y JULIO CORTÁZAR


Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 12:30

TALLERES DE TRADUCCIÓN LITERARIA

 

 

 


Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 02:05

TALLER NAVIDEÑO DE COCINA CON MARGA BARROS

CARTEL TALLER NAVIDEO resized

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο William Ospina και τα
μικροδιηγήματά του
ταξιδεύουν στην Αθήνα