Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 11:44

ESTUDIANDO EL SUBJUNTIVO A TRAVÉS DE LA OBRA DE BORGES Y DE CORTÁZAR

CURSO BORGES CORTÁZAR 2016 6

 C U R S O

ESTUDIANDO EL SUBJUNTIVO A TRAVÉS DE LA OBRA
DE JORGE LUIS BORGES Y JULIO CORTÁZAR


Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 12:30

TALLERES DE TRADUCCIÓN LITERARIA

 

 

 


Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 02:05

TALLER NAVIDEÑO DE COCINA CON MARGA BARROS

CARTEL TALLER NAVIDEO resized

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο William Ospina και τα
μικροδιηγήματά του
ταξιδεύουν στην Αθήνα

 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ (ταυτόχρονη, διαδοχική κά) με γλώσσες εργασίας τα ισπανικά, τα αγγλικά και τα ελληνικά.

  • Περιλαμβάνει

Σύντομη θεωρητική προσέγγιση στην ταυτόχρονη και τη διαδοχική διερμηνεία.
Παρουσίαση και εντατική άσκηση στις τεχνικές της ταυτόχρονης, κατά κύριο λόγο, αλλά και της διαδοχικής, της επάλληλης (liaison) και της ψιθυριστής διερμηνείας (chuchotage). Ιδιαίτερη έμφαση στην ταυτόχρονη συνεδριακή διερμηνεία (χρήση υλικού συνεδρίων).
Συστηματικό εμπλουτισμό του παθητικού αλλά και του ενεργητικού λεξιλογίου σε ποικίλα γνωστικά πεδία (οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων, πολιτική και διοίκηση, πολιτισμό, τεχνικά πεδία, οικολογία, βιοεπιστήμες κά).
Άσκηση στα αντανακλαστικά και στους γλωσσικούς αυτοματισμούς.
Προσομοίωση εργασίας σε συνεδριακές συνθήκες (με ή χωρίς υλικό προετοιμασίας).
Παρακολούθηση της διερμηνείας σε συνέδρια.