ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ ABANICO

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

DELE και ΚΠγ

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

A1 - A2 - B1

Elementar

CIPLE

Certificado Inicial

de Português Língua Estrangeira

   A1  Στοιχειώδης γνώση

   A2  Βασική γνώση

DEPLE

Diploma Elementar

de Português Língua Estrangeira

   B1  Μέτρια γνώση

B2

Intermédio

 DIPLE

Diploma Intermédio

de Português Língua Estrangeira

   B2  Καλή γνώση

 C1

Avançado

 DAPLE

Diploma Avanzado

de Portugués Língua Estrangeira

   C1  Πολύ καλή γνώση

 C2

Superior

DUPLE

Diploma Universitário

de Português Língua Estrangeira

   C2  Άριστη γνώση

* Το πρόγραμμα του abanico προσαρμόζεται στα νέα διπλώματα και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των γλωσσών.

 

 

ΑΚΑΔΑΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

 

Μαθήματα Γλώσσας

Όλα τα επίπεδα

 

 Μ έ ρ ε ς 1ο τετράμηνο
   2ο  τετράμηνο 
Δευτέρα-Τετάρτη 10/10/16 - 1/02/17 6/02/17 - 12/06/17
Τρίτη-Πέμπτη 11/10/16 - 7/02/17 9/02/17 - 6/06/17
Δυτέρα 10/10/16 - 30/01/17 06/02/17 - 19/06/17
Τρίτη 11/10/16 - 31/01/17 7/02/17 - 30/05/17
Τετάρτη 12/10/16 - 1/02/17 8/02/17 - 31/05/17
Πέμπτη 13/10/16 - 9/02/17 16/02/17 - 08/06/17
Παρασκευή 14/10/16 - 10/02/17 17/02/17 - 9/06/17
Σάββατο 15/10/16 - 11/02/17 18/02/17 - 17/06/17

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 16-17

 

 

 

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ   2016 - 2017

 

Β'  Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ο ( Φεβρουάριο - Ιούνιο)

 

 Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2017

 

 

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

 

 • ΕΠΙΠΕΔΟ  Α1 Α2 Β1 / ELEMENTAR  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
ELEMENTAR  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Σάββατο 10:00 - 13:00 45

 

 

 

 • ΕΠΙΠΕΔΟ  Β2 / ΙNTERMÉDIO

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
INTERMÉDIO  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00
1 τρίωρο/εβδ. Τετάρτη 17:00 - 20:00 45
Σάββατο 10:00 - 13:00

 

 

 • ΕΠΙΠΕΔΟ  C1 / AVANÇADO  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
AVANÇADO  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 20:00 - 22:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Τετάρτη 19:00 - 22:00 45

 

 

 • ΕΠΙΠΕΔΟ  C2 /  SUPERIOR  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
SUPERIOR  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Παρασκευή 17:00 - 20:00 45
Σάββατο 13:00 - 16:00

 

 

20:00-22:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (θερινά)

 

 

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2016

 

Εγγραφές: ανοιχτές για τον Σεπτέμβριο

Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί αλλαγές.

 

 

 • ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ   Ιουλίου

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ELEMENTAR Α1 Α2 Β1
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα - Παρασκευή

10.00 - 13.00/

18.00 - 21.00

60 400€

 

 

 

 • ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ    Ιουλίου - Σεπτεμβρίου

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ELEMENTAR A1 A2 - Ιούλιος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 30 200€
ELEMENTAR B1 - Σεπτέμβριος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 30 200€

 

  

 

 

 •  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
MANUTENÇÃO ELEMENTAR A1 A2 B1  -  1o μέρος: Ιούλιος
1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα 18.00 - 20.00 8 (Ιούλιος) 65€
1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη

11.00 - 13.00

8 (Ιούλιος) 65€

MANUTENÇÃO    ELEMENTAR Α1 Α2 Β1  -  2ο μέρος: Σεπτέμβριος

1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα

18.00 - 20.00

8 (Σεπτέμβριος) 65€
1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη

11.00 - 13.00

8 (Σεπτέμβριος) 65€

 

 

 • Εντατικά μαθήματα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
INTERMEDIO Β2 a - Ιούλιος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 30 65€
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 30 65€
INTERMEDIO B2 b - Σεπτέμβριος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 30 65€
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 30 65€

 

 

 

 • Εντατικά μαθήματα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
AVANÇADO C1 a - Ιούλιος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 30 200€
AVANÇADO C1 b - Σεπτέμβριος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 30 200€

 

 

 

 • Εντατικά μαθήματα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
SUPERIOR C2 a - Ιούλιος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 30 200€
SUPERIOR C2 b - Σεπτέμβριος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 30 200€

 

 

 

 

20:00-22:00

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ABANICO

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 2. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μαθητές ανά τμήμα: από 6 έως 12.
 • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού μαθητών, το τμήμα δεν σχηματίζεται και ο μαθητής είτε επιλέγει διαφορετικό ωράριο, είτε του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει.
 • Διάρκεια μαθήματος: 1½, 2 ή 3 ώρες, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
 • Διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 λεπτά
 • Συχνότητα: 1, 2 η3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
 • Το ωράριο μαθημάτων ενδέχεται να υποστεί μικρές αλλαγές μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Για οποιεσδήποτε αλλαγές ωραρίου παρακολούθησης, ο μαθητής απευθύνεται πάντα στην Γραμματεία.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-'17

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ - Δίδακτρα τετραμήνου - 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου.
  • ΟΛΑ τα επίπεδα - 2 δίωρα/εβδομάδα (60 ώρες) - : 400€
  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ τμήμα ΑΡΧΑΡΙΩΝ - 2 τρίωρα/εβδομάδα (90 ώρες) - : 480€
  • ΟΛΑ τα επίπεδα - 1 τρίωρο/εβδομάδα (45 ώρες) - : 350€
  • Καταλανικά - 1 δίωρο/εβδομάδα (25 ώρες) : 225€
 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ - συνολικά δίδακτρα
  • Τακτικό σεμινάριο Μετάφρασης - 1,5 ώρα/εβδομάδα (33 ώρες): 420€
  • Ειδικό σεμινάριο Μετάφρασης "Prueba de amor"- 2 ώρες/εβδομάδα (20 ώρες): 200€
  • Ειδικό σεμινάριο Μετάφρασης "Un montón de piedras"- 2 ώρες/εβδομάδα (36 ώρες): 360€
  • Εισαγωγή στη Διερμηνεία - 2 ώρες/εβδομαδα (50 ώρες): 650€
 • ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - συνολικά δίδακτρα
  • Διατήρηση γλωσσικών ικανοτήτων - 2 ώρες/εβδομάδα (48 ώρες): 400€
  • Λογοτεχνία - 2 ώρες/εβδομάδα (44 ώρες): 400€
  • Θέατρο - 1,5 ώρα/εβδομάδα (33 ώρες): 300€
  • Προφορική εξάσκηση - 2 ώρες/εβδομάδα (44 ώρες): 400€
  • Λέσχη ανάγνωσης - 2 ώρες/εβδομάδα (48 ώρες): 400€
  • C2 especial - 2 ώρες/εβδομάδα (48 ώρες): 400€
 •  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Η παρακολούθηση της προετοιμασίας των εξετάσεωντου Νοεμβρίου και του Μαϊου είναι δώρεάν για τους μαθητές του Abanico.
  • DELE/ ΚΠγ (24 ώρες): 180€

 

Κατά την εγγραφή του, ο μαθητής:
• προκαταβάλλει 50 €, τα οποία αποτελούν μέρος του συνολικού ποσού.
• δεσμεύεται για την παρακολούθηση των μαθημάτων του τετράμηνου και για την πληρωμή των διδάκτρων του. Διαφορετικά, θα πρέπει να το δηλώσει στην Γραμματεία.
Τρόποι πληρωμής:
• Καταβολή εφάπαξ των διδάκτρων του κάθε τετράμηνου.
Ο μαθητής δικαιούται έκπτωση 5% σε περίπτωση που καταβάλει εφάπαξ το ποσό και των 2 τετραμήνων κατά την εγγραφή του.
• Για οποιοδήποτε άλλο διακανονισμό ο μαθητής απευθύνεται στην Γραμματεία.
• Αν ο μαθητής παρακολουθεί 2 διαφορετικά τμήματα δικαιούται έκπτωση 10% στο δεύτερο μάθημα.