ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2017/2018

 

 

             ΕΠΙΠΕΔΑ

           ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          ΣΤΟ ABANICO

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

          ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

                  DELE και ΚΠγ

           ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

             ΠΛΑΙΣΙΟ

           ΑΝΑΦΟΡΑΣ

A1 - A2

(Inicial)

DELE  A1

  A1  Στοιχειώδης γνώση

 DELE  A2

  A2  Βασική γνώση

B1

(Intermedio)

 DELE & ΚΠγ  B1

  B1  Μέτρια γνώση

B2

(Avanzado)

DELE & ΚΠγ  B2

  B2  Καλή γνώση

C1

(Superior)

DELE & ΚΠγ  C1

  C1  Πολύ καλή γνώση

C2

(Perfeccionamiento)

DELE  C2

  C2  Άριστη γνώση

* Το πρόγραμμα του Αbanico προσαρμόζεται στα νέα διπλώματα και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των γλωσσών.

 

 

ΑΚΑΔΑΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017 - 2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

 

Μαθήματα Γλώσσας

Όλα τα επίπεδα

 

 Μ έ ρ ε ς 1ο τετράμηνο
   2ο  τετράμηνο 
Δευτέρα & Τετάρτη 9/10/'17 - 31/01/'18 5/02/'18 - 4/06/'18
Τρίτη & Πέμπτη 10/10/'17 - 6/02/'18 8/02/'18 - 7/06/'18
Παρασκευή 13/10/'17 - 9/02/'18 16/02/'18 - 8/06/'18
Σάββατο 14/10/'17 - 10/02/'18 17/02/'18 - 9/06/'18

 

 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1A2 INICIAL 2017/2018

  

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

 

ΝΕΟ

 

Φεβρουάριος 2018

 • ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 Α1Α2
2 δίωρο/εβδ.  Τρίτη & Πέμπτη 17:00-19:00 Φεβρουαρίου ΄18 24 Ιουλίου ΄18 90
 Α1
2 δίωρο/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 17:00-19:00 Φεβρουάριος ΄18 Ιούνιος '18 60
1 τρίωρο/εβδ.  Παρασκευή 17:00-20:00 Φεβρουάριος ΄18 Ιούνιος '18 45
Σάββατο 10:00-13:00 Φεβρουάριος ΄18 Ιούνιος '18 45

 

 • Α2
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Α2
2 δίωρο/εβδ.  Τρίτη & Πέμπτη 18:00-20:00 8 Φεβρουαρίου ΄18 7 Ιουνίου ΄18 60
1 τρίωρο/εβδ.  Σάββατο 10:00-13:00 17 Φεβρουαρίου ΄18 9 Ιουνίου '18 45

 

 

 

 


A'  Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ο (Οκτώβριος - Φεβρουάριος)                      Έναρξη: 9 Οκτωβρίου 2018

ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Α1Α2 / Κανονικό

Α1A2Β1 / Εντατικό

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  
ΜΕΡΕΣ  
 ΩΡΑΡΙΟ  

ΩΡΕΣ  4μηνου  

  Α1Α2 /  (1ο τετράμηνο Α1)
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30-12:30 60
18:00-20:00 60
 Α1Α2  / (1ο τετράμηνο Α1)
1 τρίωρο/εβδ.  Παρασκευή 16:00-19:00 45
 Α1Α2Β1 - εντατικό / (1ο τετράμηνο Α1Α2)
2 τρίωρα/εβδ.  Τρίτη & Πέμπτη 19:00-22:00 90 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ B1 INTERMEDIO 2017/2018

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

 

ΝΕΟ

Φεβρουάριος 2018

 • Β1 - Β1.1
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 B1
2 τρίωρα/εβδ.  Τρίτη & Πέμπτη 19:00-22:00 8 Φεβρουαρίου ΄18 7 Ιουνίου ΄18 90
 B1.1
2 δίωρο/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18:00-20:00 8 Φεβρουαρίου ΄18 7 Ιουνίου ΄18 60

 

 

 


 

 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ (Οκτώβριος - Φεβρουάριος)                   Έναρξη: 9 Οκτωβρίου 2018

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B1 /  I n t e r m e d i o   -   Μ έ τ ρ ι α   γ ν ώ σ η

 

 ♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινού.

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
B1.1 /  1 τετράμηνο
 2 δίωρα/ εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00  60
20:   - 22:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 17:00 - 19:00 60
1 δίωρo/ εβδ. Σάββατο 10:00 - 13:00 45

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ B2 AVANZADO 2017/2018

 

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

 

ΝΕΟ

Φεβρουάριος 2018

 • Β2,2
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 Β2,2
2 δίωρο/εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 20:00-22:00 5 Φεβρουαρίου ΄18 4 Ιουνίου ΄18 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30-12:30 8 Φεβρουαρίου ΄18 7 Ιουνίου ΄18 60
18:00-20:00 60

 

 


 

A΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ( Οκτώβριος - Φεβρουάριος )                 Έναρξη:  9 Οκτωβρίου 2018

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B2 / A v a n z a d o   -  Κ α λ ή   γ ν ώ σ η

 

 ♦ Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινού.

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ          ΜΕΡΕΣ      ΩΡΑΡΙΟ   ΩΡΕΣ 4μηνου
Β2.1    /  1ο τετράμηνο
  2 δίωρα/εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 - 22:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C1 SUPERIOR 2017/2018

 

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

 

ΝΕΟ

Φεβρουάριος 2018

 • C1,2

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 C1,2
2 δίωρο/εβδ.  Τρίτη & Πέμπτη 20:00-22:00 8 Φεβρουαρίου ΄18 7 Ιουνίου ΄18 60

 

 

 

 


Α'  ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ (Οκτώβριο - Φεβρουάριο)                     Έναρξη: 9 Οκτωβρίου 2018

 

ΕΠΙΠΕΔΟ   C1  /  S u p e r i o r  -  Π ο λ ύ   κ α λ ή   γ ν ώ σ η

 

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινού.

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ 4μηνου

C1.1     / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 16:00 - 18:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 20:00 - 22:00 60
C1.1  / 2 τετράμηνα
1 δίωρο/εβδ. Τρίτη  18:00 - 20:00
28 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ABANICO

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 2. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μαθητές ανά τμήμα: από 6 έως 12.
 • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού μαθητών, το τμήμα δεν σχηματίζεται και ο μαθητής είτε επιλέγει διαφορετικό ωράριο, είτε του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει.
 • Διάρκεια μαθήματος: 1½, 2 ή 3 ώρες, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
 • Διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 λεπτά
 • Συχνότητα: 1, 2 η3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
 • Το ωράριο μαθημάτων ενδέχεται να υποστεί μικρές αλλαγές μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Για οποιεσδήποτε αλλαγές ωραρίου παρακολούθησης, ο μαθητής απευθύνεται πάντα στην Γραμματεία.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017/2018

 ♦NEO - Τμήματα αρχαρίων Φεβρουαρίου

2 δίωρα/εβδομάδα (60 ώρες) - 445€

1 τρίωρο/εβδομάδα (45 ώρες) - 390€

2 τρίωρα/εβδομάδα (90 ώρες) - ΕΝΤΑΤΙΚΟ  540€

 

♦ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ - Όλα τα επίπεδα - Δίδακτρα ανά τετράμηνο - Απαιτούνται 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου

 •  2 δίωρα/εβδομάδα (60 ώρες) - 445€ (2ο τετράμηνο)

        --Έκπτωση 10% για τους παλιούς μαθητές 

        --Έκπτωση 5% φίλου - - 5% για τον νέο μαθητή και 5% για τον μαθητή που θα τον φέρει

 • 2 τρίωρα/εβδομάδα (90 ώρες) - ΕΝΤΑΤΙΚΟ τμήμα ΑΡΧΑΡΙΩΝ 540€ (2ο τετράμηνο)

        --Έκπτωση 5% φίλου - - 5% για τον νέο μαθητή και 5% για τον μαθητή που θα τον φέρει

 • 1 τρίωρο/εβδομάδα (45 ώρες) - 390€ (2ο τετράμηνο)

        --Έκπτωση 10% για τους παλιούς μαθητές 

        --Έκπτωση 5% φίλου - - 5% για τον νέο μαθητή και 5% για τον μαθητή που θα τον φέρει

 • 1 δίωρο/εβδομάδα (30 ώρες) - Καταλανικά / Ειδικό τμήμα γλώσσας- 225€ (2ο τετράμηνο)

--Έκπτωση 10% για τους παλιούς μαθητές 

--Έκπτωση 5% φίλου - - 5% για τον νέο μαθητή και 5% για τον μαθητή που θα τον φέρει

 

♦ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - συνολικά δίδακτρα

 • Σεμινάριο Εισαγωγής στη Μετάφραση  - 14 μαθήματα 1,5 ώρα/εβδομάδα (21 ώρες): 290€
 • Εργαστήριο αντίστροφης μετάφρασης (ελλ → ισπ) - 2 ώρες/εβδομάδα (36 ώρες): 360€
 • Εργαστήριο συλλογικής μετάφρασης JJ Muñoz Rengel - 2 ώρες/εβδομάδα (40 ώρες): 375€
 • Εργαστήριο συλλογικής μεετάφρασης διηγημάτων της Γενιάς του ΄98 με στόχο την έκδοση - 2 ώρες/εβδομαδα (28 ώρες): 280€
 • Εισαγωγή στη Διερμηνεία - 2 ώρες/εβδομαδα (50 ώρες): 650€

 ♦ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - συνολικά δίδακτρα

 • Διατήρηση γλωσσικών ικανοτήτων - 2 ώρες/εβδομάδα (48 ώρες): 445€

--Έκπτωση 10% για τους παλιούς μαθητές 

--Έκπτωση 5% φίλου - - 5% για τον νέο μαθητή και 5% για τον μαθητή που θα τον φέρει

 • Λογοτεχνία - 2 ώρες/εβδομάδα (44 ώρες): 445€

--Έκπτωση 10% για τους παλιούς μαθητές 

--Έκπτωση 5% φίλου - - 5% για τον νέο μαθητή και 5% για τον μαθητή που θα τον φέρει

 • Θέατρο - 1,5 ώρα/εβδομάδα (33 ώρες): 340€

--Έκπτωση 10% για τους παλιούς μαθητές 

--Έκπτωση 5% φίλου - - 5% για τον νέο μαθητή και 5% για τον μαθητή που θα τον φέρει

 

♦ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Η παρακολούθηση της προετοιμασίας των εξετάσεων του Μαΐου είναι δωρεάν για τους μαθητές του Abanico.

Για τις υπόλοιπες εξεταστικές κατά τη διάρκεια του χρόνου τμήματα προετοιμασίας ανοίγουν εφόσον υπάρχουν 6 εγγεγραμμένοι μαθητές στις εξετάσεις.

DELE/ ΚΠγ (24 ώρες): 180€