ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2016/2017

 

 

             ΕΠΙΠΕΔΑ

           ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          ΣΤΟ ABANICO

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

          ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

                  DELE και ΚΠγ

           ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

             ΠΛΑΙΣΙΟ

           ΑΝΑΦΟΡΑΣ

A1 - A2

(Inicial)

DELE  A1

  A1  Στοιχειώδης γνώση

 DELE  A2

  A2  Βασική γνώση

B1

(Intermedio)

 DELE & ΚΠγ  B1

  B1  Μέτρια γνώση

B2

(Avanzado)

DELE & ΚΠγ  B2

  B2  Καλή γνώση

C1

(Superior)

DELE & ΚΠγ  C1

  C1  Πολύ καλή γνώση

C2

(Perfeccionamiento)

DELE  C2

  C2  Άριστη γνώση

* Το πρόγραμμα του Αbanico προσαρμόζεται στα νέα διπλώματα και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς των γλωσσών.

 

 

ΑΚΑΔΑΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ

 

Μαθήματα Γλώσσας

Όλα τα επίπεδα

 

 Μ έ ρ ε ς 1ο τετράμηνο
   2ο  τετράμηνο 
Δευτέρα-Τετάρτη 10/10/16 - 1/02/17 6/02/17 - 12/06/17
Τρίτη-Πέμπτη 11/10/16 - 7/02/17 9/02/17 - 6/06/17
Δυτέρα 10/10/16 - 30/01/17 06/02/17 - 19/06/17
Τρίτη 11/10/16 - 31/01/17 7/02/17 - 30/05/17
Τετάρτη 12/10/16 - 1/02/17 8/02/17 - 31/05/17
Πέμπτη 13/10/16 - 9/02/17 16/02/17 - 08/06/17
Παρασκευή 14/10/16 - 10/02/17 17/02/17 - 9/06/17
Σάββατο 15/10/16 - 11/02/17 18/02/17 - 17/06/17

 

 

 

 

 

 

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2017

 

 ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2017

 Ιούλιος & Σεπτέμβριος 2017

 

 • A1-A2  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1-Α2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

60 400€

 

 

Περισσότερα...

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1-A2 INICIAL 2016-2017

 

B'  Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ο (Φεβρουάριο - Ιούνιο)                      Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2017

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΝΕΟ    Α1 / τ μ ή μ α  α ρ χ α ρ ί ω ν  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ

A2  / I n i c i a l   -   Σ τ ο ι χ ε ι ώ δ η ς   και   β α σ ι κ ή   γ ν ώ σ η

 

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού. 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  
ΜΕΡΕΣ  
 ΩΡΑΡΙΟ  

ΩΡΕΣ  4μηνου  

  ΝΕΟ    Α1  / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 20:00-22:00 60
 Α2  / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 17:00-19:00 60 
Τρίτη & Πέμπτη 18:00-20:00
1 τρίωρο/εβδ. Σάββατο 10:00-13:00 45

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ B1 INTERMEDIO 2016-2017

 

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ (Φεβρουάριο - Ιούνιο)                   Έναρξη: 6 Φεβρουαρίου 2017

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B1 /  I n t e r m e d i o   -   Μ έ τ ρ ι α   γ ν ώ σ η

 

 ♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινού.

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
B1.2 /  1 τετράμηνο
 2 δίωρα/ εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 - 22:00  60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30
18:00 - 20:00
NEO   B1 ENTATIKO / 1 τετράμηνο
2 τρίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 19:00 - 22:00 90

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ B2 AVANZADO 16-17

 

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ( Φεβρουάριο - Ιούνιο )                 Έναρξη:  6 Φεβρουαρίου 2017

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B2 / A v a n z a d o   -  Κ α λ ή   γ ν ώ σ η

 

 ♦ Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινού.

 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ          ΜΕΡΕΣ      ΩΡΑΡΙΟ   ΩΡΕΣ 4μηνου
Β2.2    /  1 τετράμηνο
  2 δίωρα/εβδ.  Τρίτη & Πέμπτη 20:00 - 22:00 60
  1 τρίωρο/εβδ. Πέμπτη  17:00 - 20:00 45

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ABANICO

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 2. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 • Μαθητές ανά τμήμα: από 6 έως 12.
 • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού μαθητών, το τμήμα δεν σχηματίζεται και ο μαθητής είτε επιλέγει διαφορετικό ωράριο, είτε του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει.
 • Διάρκεια μαθήματος: 1½, 2 ή 3 ώρες, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
 • Διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 λεπτά
 • Συχνότητα: 1, 2 η3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
 • Το ωράριο μαθημάτων ενδέχεται να υποστεί μικρές αλλαγές μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
 • Για οποιεσδήποτε αλλαγές ωραρίου παρακολούθησης, ο μαθητής απευθύνεται πάντα στην Γραμματεία.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-'17

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ - Δίδακτρα τετραμήνου - 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου.
  • ΟΛΑ τα επίπεδα - 2 δίωρα/εβδομάδα (60 ώρες) - : 400€
  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ τμήμα ΑΡΧΑΡΙΩΝ - 2 τρίωρα/εβδομάδα (90 ώρες) - : 480€
  • ΟΛΑ τα επίπεδα - 1 τρίωρο/εβδομάδα (45 ώρες) - : 350€
  • Καταλανικά - 1 δίωρο/εβδομάδα (25 ώρες) : 225€
 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ - συνολικά δίδακτρα
  • Τακτικό σεμινάριο Μετάφρασης - 1,5 ώρα/εβδομάδα (33 ώρες): 420€
  • Ειδικό σεμινάριο Μετάφρασης "Prueba de amor"- 2 ώρες/εβδομάδα (20 ώρες): 200€
  • Ειδικό σεμινάριο Μετάφρασης "Un montón de piedras"- 2 ώρες/εβδομάδα (36 ώρες): 360€
  • Εισαγωγή στη Διερμηνεία - 2 ώρες/εβδομαδα (50 ώρες): 650€
 • ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - συνολικά δίδακτρα
  • Διατήρηση γλωσσικών ικανοτήτων - 2 ώρες/εβδομάδα (48 ώρες): 400€
  • Λογοτεχνία - 2 ώρες/εβδομάδα (44 ώρες): 400€
  • Θέατρο - 1,5 ώρα/εβδομάδα (33 ώρες): 300€
  • Προφορική εξάσκηση - 2 ώρες/εβδομάδα (44 ώρες): 400€
  • Λέσχη ανάγνωσης - 2 ώρες/εβδομάδα (48 ώρες): 400€
  • C2 especial - 2 ώρες/εβδομάδα (48 ώρες): 400€
 •  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - Η παρακολούθηση της προετοιμασίας των εξετάσεωντου Νοεμβρίου και του Μαϊου είναι δώρεάν για τους μαθητές του Abanico.
  • DELE/ ΚΠγ (24 ώρες): 180€

 

Κατά την εγγραφή του, ο μαθητής:
• προκαταβάλλει 50 €, τα οποία αποτελούν μέρος του συνολικού ποσού.
• δεσμεύεται για την παρακολούθηση των μαθημάτων του τετράμηνου και για την πληρωμή των διδάκτρων του. Διαφορετικά, θα πρέπει να το δηλώσει στην Γραμματεία.
Τρόποι πληρωμής:
• Καταβολή εφάπαξ των διδάκτρων του κάθε τετράμηνου.
Ο μαθητής δικαιούται έκπτωση 5% σε περίπτωση που καταβάλει εφάπαξ το ποσό και των 2 τετραμήνων κατά την εγγραφή του.
• Για οποιοδήποτε άλλο διακανονισμό ο μαθητής απευθύνεται στην Γραμματεία.
• Αν ο μαθητής παρακολουθεί 2 διαφορετικά τμήματα δικαιούται έκπτωση 10% στο δεύτερο μάθημα.