ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016/2017

 

 

 

 Μ έ ρ ε ς Έναρξη
 Λήξη 
Traducción I/II 14/10/16 29/05/17

PRUEBA DE AMOR του Roberto Arlt (1900-1942)

Ειδικό λογοτεχνικό σεμινάριο Μετάφρασης

18/10/16 20/12/16

UN MONTÓN DE PIEDRAS του Jorge F.Hernández 

Ειδικό λογοτεχνικό σεμινάριο Μετάφρασης

26/10/16 8/3/17
Literatura 11/11/16 5/05/17
Teatro 11/11/16 5/05/17
Τaller de lectura 7/11/16

 

Conversación 11/11/16 5/05/17
Mantenimiento/ Manutenção 8/10/16
16/05/17
C2 Especial
14/10/16
5/5/17
Preparacion DELE/ ΚΠγ Νοεμβρίου 30/09/16
26/11/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ABANICO

  1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  2. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
  3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μαθητές ανά τμήμα: από 6 έως 12.
  • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού μαθητών, το τμήμα δεν σχηματίζεται και ο μαθητής είτε επιλέγει διαφορετικό ωράριο, είτε του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει.
  • Διάρκεια μαθήματος: 1½, 2 ή 3 ώρες, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
  • Διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 λεπτά
  • Συχνότητα: 1, 2 η3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
  • Το ωράριο μαθημάτων ενδέχεται να υποστεί μικρές αλλαγές μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
  • Για οποιεσδήποτε αλλαγές ωραρίου παρακολούθησης, ο μαθητής απευθύνεται πάντα στην Γραμματεία.