ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 2016/2017

 

 Disfruta no sólo de la lectura pausada y matutina de muchos e interesantes tipos de textos (artículos, cuentos, poemas, extractos de novelas u obras de teatro, etc.), sino también de su comentario oral y posterior debate. Todo ello acompañado de lecturas en casa, alguna presentación, un café...

 

TALLER

DE LECTURA

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Τρίτη 10.30-12.30 48 15/11/2016 - 23/05/2017 400 €