ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

A'  Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ο (Νοέμβριος - Φεβρουάριος)

Έναρξη: 4 Νοεμβρίου 2019

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

***

ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Α1Α2 / Κανονικό

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
Α1Α2 /(1ο τετράμηνο Α1)
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 17:00-19:00 50

 

 

 

 

 


ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

  • MANTENIMIENTO C

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Πέμπτη 20:00 - 22:00 50 24/10/2019 - 14/5/2020
Παρασκευή 18:00 - 20:00  50

25/10/2019 - 22/5/2020

 

  • ΘΕΑΤΡΟ

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ
Παρασκευή 20:00 - 21:30 33 25/10/2019

 

  • ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Παρασκευή 18:00 - 20:00 Argentina Cuento 24/10-24/1 22
Poesía y teatro breve 31/1-10/4 22

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

  • CANTE FLAMENCO 

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ
Σάββατο 11:00 - 13:30 33 Α' κύκλος: 26/10, 30/11, 21/12

 

 

RECORRIDOS POR LA HISTORIA Y LA CULTURA DE ARGENTINA 

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Πέμπτη 11:00 - 13:30 30 24/10/'19 - 20/2/'20

 

 

  • DON QUIJOTE Ó LA VIDA COMO AVENTURA METAFÍSICA

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τρίτη 20:00 - 21:30 12 29/10/'19 - 17/12/'19

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

 

 

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

BARRIOS, MESA, OVEJERO, SÁEZ DE IBARRA

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τρίτη 11:00 - 13:00 40 5/11/'19 - 31/3/'20

 

Προκαταρκτική συνάντηση: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019


 

  • ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ BENITO PÉREZ GALDÓS

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ
Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 - 22:00 28 4/11/'19

 

 


ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

A'  Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ο (Οκτώβριος - Φεβρουάριος)

Έναρξη: 7 Οκτωβρίου 2019

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Α1Α2 / Κανονικό

Α1A2Β1 / Εντατικό

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  
ΜΕΡΕΣ  
 ΩΡΑΡΙΟ  

ΩΡΕΣ  4μηνου  

  Α1Α2 /  (1ο τετράμηνο A1)
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30-12:30 60
17:00-19:00 60
 Α1Α2  / (1ο τετράμηνο A1)
1 τρίωρο/εβδ.  Παρασκευή 16:00-19:00 45
Σάββατο 10:00-13:00 45
 Α1Α2Β1 - εντατικό /(1ο τετράμηνο Α1Α2)
2 τρίωρα/εβδ.  Τρίτη & Πέμπτη 19:00-22:00 90 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B1 /  I n t e r m e d i o   -   Μ έ τ ρ ι α   γ ν ώ σ η

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
B1.1 /  1 τετράμηνο
 2 δίωρα/ εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00  60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
20:00 - 22:00 60
1 τρίωρo/ εβδ. Παρασκευή 16:00 - 19:00 45

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B2 / A v a n z a d o   -  Κ α λ ή   γ ν ώ σ η

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
Β2.1    /  1ο τετράμηνο
  2 δίωρα/εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 - 22:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60
1 τρίωρo/ εβδ. Σάββατο 10:00 - 13:00 45

 

ΕΠΙΠΕΔΟ   C1  /  S u p e r i o r  -  Π ο λ ύ   κ α λ ή   γ ν ώ σ η

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ 4μηνου

C1.1     / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00 60
20:00 - 22:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60
Σάββατο 10:00 - 13:00 45

 

   ΕΠΙΠΕΔΟ   C2 / P e r f e c c i o n a m i e n t o   -   Ά ρ ι σ τ η    γ ν ώ σ η 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ 4μηνου

C2.1  / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60
20:00 - 22:00 60

 

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ELEMENTAR  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
ELEMENTAR  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Σάββατο 10:00 - 13:00 45

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΙNTERMÉDIO

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
INTERMÉDIO  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Σάββατο 10:00 - 13:00 45

ΕΠΙΠΕΔΟ   AVANÇADO  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
AVANÇADO  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
20:00 - 22:00 60

ΕΠΙΠΕΔΟ   SUPERIOR  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
SUPERIOR  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 - 22:00 60

 

 

 

 

 


Domingo, 17 Diciembre 2017 02:52

ΝEA TMHMATA !

 ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Έναρξη: Φεβρουάριος 2018

♦Ισπανικά

Α1, Α2, Β1, Β1.1, Β2.2, C1.2, C2.2

♦Πορτογαλικά

 


Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ισπανικά

Πορτογαλικά

Καταλανικά

 


Miércoles, 23 Agosto 2017 07:58

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017/2018

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

Ισπανικά

Αρχαρίων(Α1Α2/ Α1Α2Β1)

Β1

Β2

C1

C2

Πορτογαλικά

Elementar

Intermédio

Avançado

Superior

 

Καταλανικά 

Elemental

Intermedi

Suficiència

Superior


Το Εργαστήρι Συλλογικής Μετάφρασης Διηγημάτων του Χ. Ερνάντες έχει επαρκή αριθμό συμμετοχών και θα πραγματοποιηθει οπωσδηποτε.

Απομένουν παρόλα αυτά δυο ακόμη θέσεις για όποιον/αν ενδιαφέρεται. Αρκεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέχρι την 21η Οκτωβρίου.


Σύντομα θα δείτε εδώ το Πρόγραμμα των Θερινών Μαθημάτων για το καλοκαίρι 2017.

Μόλις το ανεβάσουμε...

  • επικοινωνείστε μαζί μας
  • δηλώστε τα ωράρια που σας ενδιαφέρουν
  • κάντε τις προτάσεις σας έγκαιρα

...έτσι ωστε να χτίσουμε, και για την θερινή σαιζόν, ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων.

Τα εξής είναι ακόμα για την Σχολική χρονιά 2016 - 2017. Υπομονή  :)

Μαθήματα ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Μαθήματα ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

Μαθήματα ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΩΝ

Τμήμα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ μαθήματα

 


Página 1 de 2