Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 22:39

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ 2017

 ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ 2017

 

 • ELEMENTAR  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Elementar
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

60 400€

 

 • ELEMENTAR  - Υπερ-εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Elementar
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή

10.00-13.00

3 - 31 Ιουλίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Intermédio - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Manutenção Elementar
1 δίωρο / εβδ. Δευτέρα 19.00-21.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • INTERMÉDIO - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Intermédio
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • INTRMÉDIO  - Υπερ-εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Intermédio
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή

10.00-13.00

3 - 31 Ιουλίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Intermédio - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Manutenção Intermédio

1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη 18.00-20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • AVANÇADO - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Avançado
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • AVANÇADO - Υπερ-Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Avançado
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ. 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Avançado - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Manutenção B2
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.30 - 20.30 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • SUPERIOR - Εντατικά μαθήματα 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Superior
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. 18.00 - 21.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Superior - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Manutenção Superior
1 δίωρο/ εβδ. Τετάρτη 18.00-20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 

 


Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 15:19

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 2017

 ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 2017

 

 • A1-A2  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1-Α2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

60 400€

 

 • A1-A2  - Υπερ-εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
A1-Α2
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή

10.00-13.00

3 - 31 Ιουλίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • A2  - εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Α2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

27 Ιουνίου - 27 Ιουλίου 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

30 200€

 

 • Συντήρηση επιπέδου - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento A1-A2
1 δίωρο / εβδ. Τρίτη 19.00-21.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • B1 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

B1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • B1  - Υπερ-εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B1
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή

10.00-13.00

3 - 31 Ιουλίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Β1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento B1 

1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα 19.00-21.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • B2 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • B2 - Υπερ-Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B2
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ. 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Β2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento B2
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.30 - 20.30 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • C1 - Εντατικά μαθήματα 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
C1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. 18.00 - 21.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου C1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento C1
1 δίωρο/ εβδ. Τετάρτη 18.00-20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • C2 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
C2
2 δίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 20.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 δίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου C2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 Mantenimiento C2
1 δίωρο/ εβδ. Τετάρτη 18.00 - 20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 

 


Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016 05:26

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ JORGE F. HERNÁNDEZ

Το Εργαστήρι Συλλογικής Μετάφρασης Διηγημάτων του Χ. Ερνάντες έχει επαρκή αριθμό συμμετοχών και θα πραγματοποιηθει οπωσδηποτε.

Απομένουν παρόλα αυτά δυο ακόμη θέσεις για όποιον/αν ενδιαφέρεται. Αρκεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέχρι την 21η Οκτωβρίου.


Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016 11:50

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύντομα θα δείτε εδώ το Πρόγραμμα των Θερινών Μαθημάτων για το καλοκαίρι 2017.

Μόλις το ανεβάσουμε...

 • επικοινωνείστε μαζί μας
 • δηλώστε τα ωράρια που σας ενδιαφέρουν
 • κάντε τις προτάσεις σας έγκαιρα

...έτσι ωστε να χτίσουμε, και για την θερινή σαιζόν, ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων.

Τα εξής είναι ακόμα για την Σχολική χρονιά 2016 - 2017. Υπομονή  :)

Μαθήματα ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Μαθήματα ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

Μαθήματα ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΩΝ

Τμήμα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ μαθήματα

 


 

 

 • ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/spanish-courses

 

 • ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/portuguese-courses

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/diplomas/dele

 

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου γίνεται το 2ο μέρος των καλοκαιρινών μαθημάτων.

 

 


Κυριακή, 01 Μαΐου 2016 02:14

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! ¡FELICES VACACIONES!

♥ Τα λέμε και πάλι από Δευτέρα 9/5/2016 ♥


Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015 15:32

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ!

Το ABANICO λειτουργεί καθημερινά 11 πμ. εώς 9 μμ. & Σάββατο 11 πμ. εώς 2 μμ.


Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015 13:07

ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ)

Πρόγραμμα σπουδων ακαδ. έτους 2015-'16

Δείτε το πρόγραμμα των μαθημάτων:

 

Ισπανικά:

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/spanish-courses

Πορτογαλικά:

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/portuguese-courses

Καταλανικά:

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/catalan-courses

Διπλώματα:

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/diplomas

 


 

 •Τα καλοκαιρινά μαθήματα συνεχίζονται και όλο τον μήνα Σεπτέμβρη.

 

   Μ π ο ρ ε ί ς   ν α    ε ν τ α χ τ ε ί ς    τ ο ν   Σ ε π τ έ μ β ρ η !

 

 

 • Όλα τα επίπεδα (2 τρίωρα/εβδομάδα)

 

 Ισπανικά Πορτογαλικά ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α1-Α2

Elementar

2 τρίωρα/

εβδομάδα

5-8 / 6-9

Δευτέρα-Τετάρτη/  

Τρίτη-Πέμπτη

 29/06/15  60
 • 390 €
 • 350 €   (Για τους παλιούς μαθητές)
Β1
Β2 Intermédio
C1 Avançado
C2 Superior

 

 • Α2 (2 δίωρα/ εβδομάδα) - Ισπανικά

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α2

2 δίωρα/

εβδομάδα

5-7 Δευτέρα-Τετάρτη 30/06/15 30 260 €

 

 • Συντήρηση / Mantenimiento (1 δίωρο/ εβδομάδα)

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α1-Α2

1 δίωρο/

εβδομάδα

6-8

Δευτέρα/ Τρίτη/

Τετάρτη/ Πέμπτη

 29/06/15 20 130 €
B1
B2
C1
C2

 

 • Συζήτηση / Conversación (1 δίωρο/ εβδομάδα)

 

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Β

1 δίωρο/

εβδομάδα

6-8

Δευτέρα/ Τρίτη/

Τετάρτη/ Πέμπτη

 29/06/15 20 130 €
C

 

• Για διευκρινίσεις και προτάσεις σχετικά με τα ωράρια επικοινωνείστε με τη Γραμματεία. •Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί αλλαγές ανάλογα με τη ζήτηση. • Τμήματα μπορεί να υπάρξουν πρωινά και απογευματινά (ανάλογα με τη ζήτηση).

Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων:...προσεχώς!


Σελίδα 1 από 2