Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 15:19

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 2017

 ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 2017

 

 • A1-A2  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1-Α2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

60 400€

 

 • A1-A2  - Υπερ-εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
A1-Α2
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή

10.00-13.00

3 - 31 Ιουλίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • A2  - εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Α2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

27 Ιουνίου - 27 Ιουλίου 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

30 200€

 

 • Συντήρηση επιπέδου - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento A1-A2
1 δίωρο / εβδ. Τρίτη 19.00-21.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • B1 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

B1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • B1  - Υπερ-εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B1
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή

10.00-13.00

3 - 31 Ιουλίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Β1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento B1 

1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα 19.00-21.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • B2 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • B2 - Υπερ-Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B2
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ. 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Β2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento B2
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.30 - 20.30 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • C1 - Εντατικά μαθήματα 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
C1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. 18.00 - 21.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου C1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento C1
1 δίωρο/ εβδ. Τετάρτη 18.00-20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • C2 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
C2
2 δίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 20.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 δίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου C2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 Mantenimiento C2
1 δίωρο/ εβδ. Τετάρτη 18.00 - 20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€