Τρίτη, 26 Μαΐου 2020 20:18

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2020

 ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2020

♦ Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκληθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19,

τα φετινά καλοκαιρινά μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης

 

 

 * ΙΣΠΑΝΙΚΑ *

A1A2   -    Υπερεντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1Α2
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη

10.00-13.00

από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου

60 290€
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00-13.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου
60 290€

 

A1  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

30 145€

 

A2  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

από 1 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου

30 145€

 

A1-A2 Mantenimiento - Συντήρηση

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1-Α2 Συντήρηση επιπέδου
1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα

18.00-20.00

 από 22 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου

8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα 18.00-20.00 από 7 έως 28 Σεπτεμβρίου
8 45€

 

B1 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

B1.1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

18.00-21.00

από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου

30 145€
B1.2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου Β1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento B1 

1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη 19.00-21.00 από 23 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου
8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη  19.00-21.00  από 8 έως 29 Σεπτεμβρίου  8  45€

 

B2 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B2.1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 30 145€
B2.2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30

145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου Β2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento B2
1 δίωρο/ εβδ. Tετάρτη 18.00-20.00 από 24 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 8

45€

1 δίωρο/ εβδ. Tετάρτη 18.00-20.00 από 9 έως 30 Σεπτεμβρίου
8 45€

 

C1  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

C1.1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου

30 145€
C1.2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου C1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento C1
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη

18.00-20.00

από 25 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου

8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.00-20.00 από 10 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 8 45€

 

C2  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

C2.1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου

30 145€
C2.2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου C2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento C2
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη

18.00-20.00

από 25 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου

8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.00-20.00 από 10 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 8 45€

 

 Προετοιμασία εξετάσεων Σεπτεμβρίου

Ημερομηνίες εξετάσεων Σεπτεμβρίου ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Preparación

DELE: 11 Σεπτεμβρίου

1 τρίωρα/ εβδ.

από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου

30

200€/

145€ για παλιούς μαθητές

 

 


 

* ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ *

 

ELEMENTAR   -    Υπερεντατικά μαθήματα Ιουλίου

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ELEMENTAR
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη

10.00-13.00

από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου

60 290€

 

ELEMENTAR - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Elementar 1ο μέρος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

18.00-21.00

από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου

30 145€
Elementar 2ο μέρος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 

5 τρίωρα/ εβδ.