ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2020

♦ Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκληθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19,

τα φετινά καλοκαιρινά μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης

 

 

 * ΙΣΠΑΝΙΚΑ *

A1A2   -    Υπερεντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1Α2
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη

10.00-13.00

από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου

60 290€
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00-13.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου
60 290€

 

A1  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

30 145€

 

A2  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

από 1 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου

30 145€

 

A1-A2 Mantenimiento - Συντήρηση

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1-Α2 Συντήρηση επιπέδου
1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα

18.00-20.00

 από 22 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου

8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα 18.00-20.00 από 7 έως 28 Σεπτεμβρίου
8 45€

 

B1 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

B1.1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

18.00-21.00

από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου

30 145€
B1.2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου Β1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento B1 

1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη 19.00-21.00 από 23 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου
8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη  19.00-21.00  από 8 έως 29 Σεπτεμβρίου  8  45€

 

B2 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B2.1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 30 145€
B2.2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30

145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου Β2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento B2
1 δίωρο/ εβδ. Tετάρτη 18.00-20.00 από 24 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 8

45€

1 δίωρο/ εβδ. Tετάρτη 18.00-20.00 από 9 έως 30 Σεπτεμβρίου
8 45€

 

C1  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

C1.1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου

30 145€
C1.2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου C1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento C1
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη

18.00-20.00

από 25 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου

8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.00-20.00 από 10 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 8 45€

 

C2  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

C2.1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου

30 145€
C2.2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου C2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento C2
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη

18.00-20.00

από 25 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου

8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.00-20.00 από 10 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 8 45€

 

 Προετοιμασία εξετάσεων Σεπτεμβρίου

Ημερομηνίες εξετάσεων Σεπτεμβρίου ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Preparación

DELE: 11 Σεπτεμβρίου

1 τρίωρα/ εβδ.

από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου

30

200€/

145€ για παλιούς μαθητές

 

 


 

* ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ *

 

ELEMENTAR   -    Υπερεντατικά μαθήματα Ιουλίου

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ELEMENTAR
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη

10.00-13.00

από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου

60 290€

 

ELEMENTAR - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Elementar 1ο μέρος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

18.00-21.00

από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου

30 145€
Elementar 2ο μέρος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 

5 τρίωρα/ εβδ.

 

DÍA DE LOS MUERTOS 2019

y Abanico festejando esta fiesta tradicional mexicana en Atenas

¡...a lo largo de 20 años!

 

19 de octubre a 2 de noviembre de 2019

 

Veinte años celebrando, con el público ateniense, griego y extranjero, y la comunidad de mexicanos en Atenas, el Día de los Muertos −Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO−, con el objetivo de dar a conocer y compartir el arte y rituales de esta festividad única y tradicional, mexicana por excelencia.

 

Junto con el altar, para el Día de los Muertos, ya son tradición los talleres de artesanía mexicana y otras actividades −abajo descritas− que se ofrecen en Abanico en esta ocasión.

 

Como culminación a ellas, el sábado 2 de noviembre, se unen la Embajada de México, la Asociación de Mexicanos en Grecia,  Abanico,  el colectivo Balam y a la cantante mexicana Martha Moreleón para celebrar todos juntos el Día de los Muertos, con una oferta festiva, también descrita a continuación.

Están todos invitados a participar en las múltiples e interesantes actividades previstas para niños y adultos, todas ellas de entrada gratuita.

 

ALTAR DE MUERTOS DE abanico

 

Como todos los años, se monta la ofrenda conforme a las usanzas tradicionales de México. Este año, el altar está dedicado a nueve personalidades del mundo iberoamericano que recientemente abandonaron este mundo:

- Fernando del Paso, escritor mexicano

- Rafael Sánchez Ferlosio, escritor español

- Edmundo Escamilla, historiador mexicano

- João Gilberto, músico y compositor brasileño

- Francisco Toledo, artista y activista mexicano

- Nanos Valaoritis, poeta griego

- Miguel León-Portilla, historiador y antropólogo mexicano

- José-José, músico y cantante mexicano

- Alicia Alonso, bailarina y coreógrafa cubana

 

DURACIÓN:

martes 29/10 a sábado 2/11

HORARIO DE VISITAS:

martes, jueves y sábados: 10.30 – 13 h

martes a viernes: 17 – 22 h

 

S Á B A D O   1 9   D E    O C T U B R E

11 a 13 h - En Abanico
TALLER DE MAQUILLAJE DE DÍA DE MUERTOS PARA ADULTOS Y NIÑOS
Coordinación: Aspa Delsol
Inscripción previa indispensable: 210.3251214 – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. o directamente en Abanico.

 

D O M I N G O    2 0   D E   O C T U B R E

11 h y hasta morirrrrr - En Abanico

TALLER DE PAN DE MUERTO
Coordinación: Aspa Delsol
Inscripción previa indispensable: 210.3251214 – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. o directamente en Abanico.

 

M A R T E S   2 2   Y   2 9   D E    O C T U B R E

10 a 13 h - En Abanico
TALLER DE CERÁMICA DE DÍA DE MUERTOS
Coordinación: Landy Sotomayor Saad
(Asistencia indispensable a las dos sesiones que conforman esta actividad) Imprescindible inscripción previa: 210.3251214 – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. o directamente en Abanico.

 

 

V I E R N E S   1   D E   N O V I E M B R E   D E   2 0 1 9

18 a 18.30 h - En Abanico

♦  BREVE APROXIMACIÓN A LOS HOMENAJEADOS POR EL DÍA DE LOS MUERTOS

Charla en español por Abanico

 

18.30 a 20 h - En Abanico

♦  CONCURSO DE CALAVERAS (poemas) por el Día de los Muertos. En español

Coordinación: Eduardo Lucena y Ramón Talavera

 

20 h - En Abanico

El AHIJADO DE LA MUERTE Proyección de la película mexicana de Norman Foster, en español, con Jorge Negrete, Rita Conde, Tito Junco, etc.

Introducción y comentarios: Diana Bóbolu

 

 

S Á B A D O   2    D E   N O V I E M B R E   D E   2 0 1 9

 

LA EMBAJADA DE MÉXICO,

LA ASOCIACIÓN DE MEXICANOS EN GRECIA, ABANICO,

EL COLECTIVO BALAM Y LA CANTANTE MEXICANA MARTHA MORELEÓN

LOS INVITAN A LA FIESTA DEL DÍA DE LOS MUERTOS EN ATENAS

 

Coordinación:

Embajada de México en Grecia

 

 

17.30 a 18.30 h - En SEA (Asociación de Arqueólogos griegos) Ermou 134-136 Thisío

♦  SESIÓN DE MAQUILLAJE ESPECIAL DE DÍA DE MUERTOS

Indispensable cupón para acceder a la sala de maquillaje.

 

♦  CLASE DE BAILES LATINOS CON CONSTANTINO RAMÓN

 

 

Desde las 17.30 h y hasta el final de la fiesta - En SEA

♦  ALTAR DE MUERTOS creado por la Comunidad de Mexicanos en Grecia

 

♦  FOTOGRAFÍAS de Víctor Mendieta, Mariana Ricaud von Christian y Jaime A. Solorio

 

♦  PROYECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS de Mauricio Silerio y vídeo del colectivo El catrinero

 

♦  EXPOSICIÓN DE CATRINAS por Arlina Palamidis (artesanía de papel maché)

 

 

19 h INICIO del desfile - En SEA, punto de partida y regreso

♦  DESFILE DE CATRINAS

cantando canciones mexicanas. Si así lo desean, los participantes podrán ir vestidos y pintados para la ocasión, con una vela o quinqué en la mano. A lo largo del desfile, guían el repertorio musical: Martha Moreleón, Babis Diamantópulos, los músicos y miembros del grupo coral Abanicoro mencionados a continuación.

 

 

20 h - En SEA

♦  CONCIERTO de Martha Moreleón con la participación del Abanicoro

 

Músicos: Herman Mayr, Demian Gómez, Juan Pablo Moriatis, Mariana Kútulas Vrsalović, Ariel Pérez y Emilio Osorio

 

Abanicoro: Katerina Asimu, Estela Duka, Tessy Iconomopulu, Thodorís Jristofilis, Nikos Mikrópulos, Eftyjía “Feli” Misyri, Athanasía Nikolakopulu, Lina Petru, Juanita La Quejica y Dora Thymiopulu

 

Dirección musical: Herman Mayr

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ 2019

Και το Abanico για 20η χρονιά τιμά αυτή την Γιορτή!

 

19 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2019

 

Εδώ και είκοσι χρόνια γιορτάζουμε στην Αθήνα, την Ημέρα των Νεκρών – που έχει κηρυχθεί από την UNESCO άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας.

 

Σκοπός μας να κάνουμε γνωστή και να μοιραστούμε μαζί σας την τέχνη και το τελετουργικό αυτής της μοναδικής παραδοσιακής κατ’ εξοχήν μεξικάνικης γιορτής.

 

Μαζί με τον βωμό για την Ημέρα των νεκρών αποτελούν πλέον παράδοση οι εκδηλώσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο στο Abanico με την ευκαιρία της γιορτής αυτής.

 

Ως επιστέγασμα, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, η Πρεσβεία του Μεξικού από κοινού με τον Σύλλογο Μεξικανών στην Ελλάδα, το Abanico, την συλλογικότητα Balam και την Μεξικανή τραγουδίστρια Martha Moreleón θα γιορτάσουν μαζί σας την Ημέρα των Νεκρών με μια σειρά εκδηλώσεων που αναφέρονται ακολούθως.

 

Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στις διάφορες δραστηριότητες που έχουν προβλεφθεί για παιδιά και μεγάλους και που είναι βέβαια δωρεάν.

 

Ο ΒΩΜΟΣ ΤΟΥ abanico ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

 

Ο οποίος, όπως κάθε χρόνο, στήνεται όπως ακριβώς το συνηθίζουν οι Μεξικάνοι και είναι αφιερωμένος σε προσωπικότητες του ιβηροαμερικανικού κόσμου. Φέτος οι τιμώμενοι είναι οι:

 

- Fernando del Paso, μεξικανός συγγραφέας

- Rafael Sánchez Ferlosio, ισπανός συγγραφέας

- Edmundo Escamilla, μεξικανός ιστορικός

- João Gilberto, βραζιλιάνος μουσικοσυνθέτης

- Francisco Toledo, μεξικανός καλλιτέχνης και ακτιβιστής

- Nάνος Βαλαωρίτης, έλληνας ποιητής

- Miguel León-Portilla, μεξικανός ιστορικός και ανθρωπολόγος

- José-José, μεξικανός μουσικός και τραγουδιστής

- Alicia Alonso, κουβανή χορεύτρια και χορογράφος

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Τρίτη 29/10 έως Σάββατο 2/11

ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:

Τρίτη, Πέμπτη & Σάββατο: 10.30 – 13.00

Τρίτη έως Παρασκευή: 17.00 – 22.00

 

 

Σ Α Β Β Α Τ Ο   1 9   Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ

 

Ώρα 11.00 - 13.00 - Στο Abanico 
♦  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Συντονισμός: Aspa Delsol
Απαραίτητη η προεγγραφή: 210.3251214 – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Abanico.

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   2 0    Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ

 

Ώρα 12.00 και όσες ώρες χρειαστούν - Στο Abanico
♦  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «PAN DE MUERTO», ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Συντονισμός: Aspa Delsol
Απαραίτητη η προεγγραφή: 210.3251214 – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Abanico.

 

Τ Ρ Ι Τ Η   2 2   Κ Α Ι    2 9   Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ

 

Ώρα 10.00 – 13.00 - Στο  Abanico 

♦  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Συντονισμός: Landy Sotomayor Saad
(Η εργασία ολοκληρώνεται την 2η Τρίτη).
Απαραίτητη η προεγγραφή: 210.3251214 – Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο Abanico.

 

 

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η   1 η   Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ    2 0 1 9

 

Ώρα 18.00 - Στο Abanico
♦  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΤΙΜΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ

Συζήτηση στα ισπανικά: Abanico

 

Ώρα 18.30 - Στο Abanico
♦  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΚΑΛΑΒΕΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜEΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Ποιήματα για την Ημέρα των Νεκρών στα ισπανικά.

Συντονισμός: Eduardo Lucena και Ramón Talavera

 

Ώρα 20.00 - Στο Abanico
♦  EL AHIJADO DE LA MUERTE (1946) Προβολή της μεξικανικής ταινίας του Norman Foster,

στα ισπανικά, με τους Jorge Negrete, Rita Conde, Tito Junco, κλπ.

Εισαγωγή και σχόλια: Ντιάνα Μπόμπολου

 

 

 

Σ A B B A T O   2   N Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ   2 0 1 9

 

Η ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ,

ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΞΙΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ABANICO, H ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ BALAM

ΚΑΙ H ΜΕΞΙΚΑΝΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ MARTHA MORELEÓN

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Συντονισμός:

Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα

 

 

Ώρα 17.30 έως 18.30 - Στο SEA (Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων) Eρμού 134-136 Θησείο

♦  ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ facepanting ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Απαραίτητο κουπόνι για την πρόσβαση στην αίθουσα μακιγιάζ.

 

  ΜΑΘΗΜΑ ΧΟΡΩΝ ΛΑΤΙΝ ΜΕ ΤΟΝ CONSTANTINO RAMÓN

 

 

Από τις 17.30 έως το τέλος της γιορτής - Στο ΣΕΑ

♦  ΒΩΜΟΣ δημιουργημένος από μέλη της Μεξικανικής κοινότητας

 

♦  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ του Víctor Mendieta, Mariana Ricaud von Christian και Jaime A. Solorio

 

♦  ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ του φωτογράφου Mauricio Silerio και βίντεο της συλλογικότητας

El catrinero

 

♦  ΕΚΘΕΣΗ «ΚΑΤΡΙΝΑΣ» από την Arlina Palamidis (λαϊκή μεξικάνικη τέχνη)

 

 

'Ωρα 19.00 - Στο ΣΕΑ, σημείο έναρξης και επιστροφής


♦  ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ «CATRINAS»

στους γειτονικούς δρόμους τραγουδώντας μεξικάνικα τραγούδια. Οι συμμετέχοντες μπορούν να βαφτούν στο στυλ της Ημέρας των Νεκρών, και όχι του Halloween, και να κρατάνε ένα κερί ΄στο χέρι. Κατά μήκος της παρέλασης, οδηγούν το μουσικό ρεπερτόριο οι Martha Moreleón, Μπάμπης Διαμαντόπουλος, οι μουσικοί και τα μέλη του χορωδιακού συνόλου Abanicoro.

 

 

Ώρα 20.00 - Στο ΣΕΑ


ΣΥΝΑΥΛΙΑ της Martha Moreleón με την συμμετοχή του Abanicoro

 

Μουσικοί: Herman Mayr, Demian Gómez, Juan Pablo Moriatis, Mariana Kútulas Vrsalović, Ariel Pérez και Emilio Osorio

 

Abanicoro: Κατερίνα Ασήμου, Στέλλα Δούκα, Δώρα Θυμιοπούλου, Νίκος Μικρόπουλος, Ευτυχία «Feli» Μισύρη, Αθανασία Νικολακοπούλου, Τέσση Οικονομοπούλου, Λίνα Πέτρου, Juanita La Quejica και Θοδωρής Χριστοφίλης

 

Μουσική διεύθυνση: Herman Mayr


Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2019 02:59

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

Έναρξη:  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
Α1 /(1 τετράμηνο Α1)
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 17:00-19:00 60

 

 

 

 

 


Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019 09:23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

 

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

  • MANTENIMIENTO C

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Πέμπτη 20:00 - 22:00 50 24/10/2019 - 14/5/2020
Παρασκευή 18:00 - 20:00  50

25/10/2019 - 22/5/2020

 

  • ΘΕΑΤΡΟ

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ
Παρασκευή 20:00 - 21:30 33 25/10/2019

 

  • ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
Παρασκευή 18:00 - 20:00 Argentina Cuento 24/10-24/1 22
Poesía y teatro breve 31/1-10/4 22

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

  • CANTE FLAMENCO 

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ
Σάββατο 11:00 - 13:30 33 Α' κύκλος: 26/10, 30/11, 21/12

 

 

RECORRIDOS POR LA HISTORIA Y LA CULTURA DE ARGENTINA 

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Πέμπτη 11:00 - 13:30 30 24/10/'19 - 20/2/'20

 

 

  • DON QUIJOTE Ó LA VIDA COMO AVENTURA METAFÍSICA

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τρίτη 20:00 - 21:30 12 29/10/'19 - 17/12/'19

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

 

 

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

BARRIOS, MESA, OVEJERO, SÁEZ DE IBARRA

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τρίτη 11:00 - 13:00 40 5/11/'19 - 31/3/'20

 

Προκαταρκτική συνάντηση: Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019


 

  • ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ BENITO PÉREZ GALDÓS

 

ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ
Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 - 22:00 28 4/11/'19

 

 


Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 02:24

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

A'  Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ο (Οκτώβριος - Φεβρουάριος)

Έναρξη: 7 Οκτωβρίου 2019

♦Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του κοινού.

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 

 Α1Α2 / Κανονικό

Α1A2Β1 / Εντατικό

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  
ΜΕΡΕΣ  
 ΩΡΑΡΙΟ  

ΩΡΕΣ  4μηνου  

  Α1Α2 /  (1ο τετράμηνο A1)
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30-12:30 60
17:00-19:00 60
 Α1Α2  / (1ο τετράμηνο A1)
1 τρίωρο/εβδ.  Παρασκευή 16:00-19:00 45
Σάββατο 10:00-13:00 45
 Α1Α2Β1 - εντατικό /(1ο τετράμηνο Α1Α2)
2 τρίωρα/εβδ.  Τρίτη & Πέμπτη 19:00-22:00 90 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B1 /  I n t e r m e d i o   -   Μ έ τ ρ ι α   γ ν ώ σ η

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
B1.1 /  1 τετράμηνο
 2 δίωρα/ εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00  60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
20:00 - 22:00 60
1 τρίωρo/ εβδ. Παρασκευή 16:00 - 19:00 45

 

ΕΠΙΠΕΔΟ  B2 / A v a n z a d o   -  Κ α λ ή   γ ν ώ σ η

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
Β2.1    /  1ο τετράμηνο
  2 δίωρα/εβδ.  Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 - 22:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60
1 τρίωρo/ εβδ. Σάββατο 10:00 - 13:00 45

 

ΕΠΙΠΕΔΟ   C1  /  S u p e r i o r  -  Π ο λ ύ   κ α λ ή   γ ν ώ σ η

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ 4μηνου

C1.1     / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00 60
20:00 - 22:00 60
Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60
Σάββατο 10:00 - 13:00 45

 

   ΕΠΙΠΕΔΟ   C2 / P e r f e c c i o n a m i e n t o   -   Ά ρ ι σ τ η    γ ν ώ σ η 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΩΡΕΣ 4μηνου

C2.1  / 1 τετράμηνο
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60
20:00 - 22:00 60

 

***

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ELEMENTAR  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
ELEMENTAR  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
18:00 - 20:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Σάββατο 10:00 - 13:00 45

ΕΠΙΠΕΔΟ  ΙNTERMÉDIO

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
INTERMÉDIO  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18:00 - 20:00 60
1 τρίωρο/εβδ. Σάββατο 10:00 - 13:00 45

ΕΠΙΠΕΔΟ   AVANÇADO  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
AVANÇADO  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10:30 - 12:30 60
20:00 - 22:00 60

ΕΠΙΠΕΔΟ   SUPERIOR  

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΩΡΕΣ 4μηνου
SUPERIOR  / 2 τετράμηνα για την ολοκλήρωση του επιπέδου
2 δίωρα/εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 20:00 - 22:00 60

 

 

 

 

 


Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017 02:52

ΝEA TMHMATA !

 ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Έναρξη: Φεβρουάριος 2018

♦Ισπανικά

Α1, Α2, Β1, Β1.1, Β2.2, C1.2, C2.2

♦Πορτογαλικά

 


Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017 13:58

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017/2018

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ισπανικά

Πορτογαλικά

Καταλανικά

 


Σελίδα 1 από 3