Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Ισπανικά

Πορτογαλικά

Καταλανικά

 


 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

 

Ισπανικά

Αρχαρίων(Α1Α2/ Α1Α2Β1)

Β1

Β2

C1

C2

Πορτογαλικά

Elementar

Intermédio

Avançado

Superior

 

Καταλανικά 

Elemental

Intermedi

Suficiència

Superior


 ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ 2017 - Β΄ Μέρος - Σεπτέμβριος 2017

 

 • ELEMENTAR  - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Elementar
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

60 400€

 

 • ELEMENTAR  - Υπερ-εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Elementar
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή

10.00-13.00

3 - 31 Ιουλίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Intermédio - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Manutenção Elementar
1 δίωρο / εβδ. Δευτέρα 19.00-21.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • INTERMÉDIO - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Intermédio
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • INTRMÉDIO  - Υπερ-εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Intermédio
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή

10.00-13.00

3 - 31 Ιουλίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Intermédio - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Manutenção Intermédio

1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη 18.00-20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • AVANÇADO - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Avançado
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • AVANÇADO - Υπερ-Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Avançado
5 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Παρασκευή 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
5 τρίωρα/ εβδ. 10.00 - 13.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Avançado - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Manutenção B2
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.30 - 20.30 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • SUPERIOR - Εντατικά μαθήματα 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Superior
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. 18.00 - 21.00 60 400€

 

 • Συντήρηση επιπέδου Superior - Manutenção

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Manutenção Superior
1 δίωρο/ εβδ. Τετάρτη 18.00-20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 

 


 ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 2017 -- β' Μέρος - Σεπτέμβριος 2017

 

 • A1  - Εντατικά μαθήματα 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

A1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη

18.00-21.00

4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

30 200€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

30 200€

 

 • A2  - εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Α2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

5 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 30 200€
2 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

30 200€

 

 

 • Συντήρηση επιπέδου - Mantenimiento

 Νέο

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento A1-A2
2 δίωρο / εβδ.

 

Τρίτη & Πέμπτη

 

19.00-21.00 5 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 20 170€

 


 

 • B1 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

B1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη

10.00-13.00

26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου

60 400€
2 τρίωρα/ εβδ.

18.00-21.00

60 400€

 

 

 • Συντήρηση επιπέδου Β1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Mantenimiento B1 

1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα 19.00-21.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 • B2 - Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00 - 21.00 26 Ιουνίου - 31 Ιουλίου & 4 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 60 400€
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 10.00 - 13.00 60 400€

 

 

 • Συντήρηση επιπέδου Β2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento B2
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.30 - 20.30 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 

 • Συντήρηση επιπέδου C1 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento C1
1 δίωρο/ εβδ. Τετάρτη 18.00-20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 


 

 

 • Συντήρηση επιπέδου C2 - Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 Mantenimiento C2
1 δίωρο/ εβδ. Τετάρτη 18.00 - 20.00 27 Ιουνίου - 29 Ιουλίου & 1 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 16 130€

 

 


Το Εργαστήρι Συλλογικής Μετάφρασης Διηγημάτων του Χ. Ερνάντες έχει επαρκή αριθμό συμμετοχών και θα πραγματοποιηθει οπωσδηποτε.

Απομένουν παρόλα αυτά δυο ακόμη θέσεις για όποιον/αν ενδιαφέρεται. Αρκεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέχρι την 21η Οκτωβρίου.


Σύντομα θα δείτε εδώ το Πρόγραμμα των Θερινών Μαθημάτων για το καλοκαίρι 2017.

Μόλις το ανεβάσουμε...

 • επικοινωνείστε μαζί μας
 • δηλώστε τα ωράρια που σας ενδιαφέρουν
 • κάντε τις προτάσεις σας έγκαιρα

...έτσι ωστε να χτίσουμε, και για την θερινή σαιζόν, ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων.

Τα εξής είναι ακόμα για την Σχολική χρονιά 2016 - 2017. Υπομονή  :)

Μαθήματα ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Μαθήματα ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

Μαθήματα ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΩΝ

Τμήμα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ μαθήματα

 


 

 

 • ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/spanish-courses

 

 • ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΩΝ

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/portuguese-courses

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

http://www.abanico.gr/courses-gr/languages-gr/diplomas/dele

 

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου γίνεται το 2ο μέρος των καλοκαιρινών μαθημάτων.

 

 


♥ Τα λέμε και πάλι από Δευτέρα 9/5/2016 ♥


Sexta, 28 Agosto 2015 15:32

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ!

Το ABANICO λειτουργεί καθημερινά 11 πμ. εώς 9 μμ. & Σάββατο 11 πμ. εώς 2 μμ.


Pagina 1 de 2