Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η (από τα ισπανικά στα ελληνικά) 2017/ 2018

 

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο   Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ    Σ Τ Η    Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η  

ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΡΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
 Νίκος Πρατσίνης Δευτέρα 18.00-19.30  16/10/2017 21 290 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Προαπαιτούμενα για την εγγραφή

Επίπεδο DELE C2 είτε ανάλογο επίπεδο.
Δεν απαιτείται από τον μαθητή να είναι ήδη μεταφραστής (από άλλες γλώσσες) ούτε και να φιλοδοξεί κατ' ανάγκην να γίνει επαγγελματίας μεταφραστής.
Μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που απλώς επιθυμούν να διατηρήσουν ή/και να βελτιώσουν το επίπεδο των ισπανικών τους.

  2. Στόχος

Εξοικείωση με την «τέχνη του μεταφραστή» και τα «εργαλεία» της (λεξικά, λεξιλόγια, Διαδίκτυο κλπ) με επικέντρωση στις ιδιαιτερότητες της μετάφρασης από τα ισπανικά, δηλ. σε ειδικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής και τη σημασιολογική και μεταφραστική προσέγγισή τους από την οπτική της ελληνικής, ως γλώσσας στόχου. Υπό αυτήν την έννοια, το σεμινάριο συνιστάται και σε όσους απλώς θέλουν να βελτιώσουν τη γραπτή κατανόηση «δύσκολου είτε ειδικού» ισπανικού λόγου, να εμβαθύνουν ουσιαστικά στο λεξιλόγιο της ισπανικής και να το εμπλουτίσουν. Κάποια βασικά πραγματολογικά στοιχεία, αναγκαία για τη μετάφραση από τα ισπανικά, διδάσκονται μέσω της μετάφρασης και του σχολιασμού ειδικών κειμένων (σχετικών με την ταυρομαχία, το φλαμένκο, το ισπανικό πολιτειακό σύστημα, τον Ισπανικό Εμφύλιο, τις ισπανικές ανακαλύψεις-κατακτήσεις στον Νέο Κόσμο, χρήση της αργκό κλπ).'Ενα με δύο μαθήματα του σεμιναρίου αφιερώνονται στην ιστορία του επαγγέλματος παρουσίαση του μεταφραστή μέσα στην ιστορία αλλά και τις σημερινές δυνατότητες απασχόλησης στο πεδίο της μετάφρασης από ισπανικά.

 

3. Κείμενα και τρόπος εργασίας

Λογοτεχνικά, δημοσιογραφικά, θεατρικά, δοκιμιακά και άλλα κείμενα από τον 20ο αιώνα την Ισπανία και την ισπανόφωνη Αμερική. Στοιχεία μεταφρασεολογίας και ειδικής μετάφρασης (σε επιστημονικά. τεχνικά, οικονομικά, διοικητικά, πολιτικά και άλλα κείμενα, καθώς και διαφημίσεις, αγγελίες κλπ). Τα κείμενα επιλέγονται από τον καθηγητή, σε συνάρτηση και με τα ενδιαφέροντα των σπουδαστών. Το μάθημα συνίσταται στην παρουσίαση μιας πρώτης μετάφρασης κάθε κειμένου από έναν σπουδαστή (εισηγητή), η οποία αναθεωρείται συλλογικά στην τάξη με την καθοδήγηση του διδάσκοντος και με την παράλληλη παρουσίαση στοιχείων μεταφραστικής θεωρίας όσο και πραγματολογικών.

 

 

 

 

 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ABANICO

  1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  2. ΔΙΔΑΚΤΡΑ
  3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
  • Μαθητές ανά τμήμα: από 6 έως 12.
  • Σε περίπτωση ανεπαρκούς αριθμού μαθητών, το τμήμα δεν σχηματίζεται και ο μαθητής είτε επιλέγει διαφορετικό ωράριο, είτε του επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβάλει.
  • Διάρκεια μαθήματος: 1½, 2 ή 3 ώρες, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
  • Διάρκεια διδακτικής ώρας: 50 λεπτά
  • Συχνότητα: 1, 2 η3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα με το είδος του μαθήματος.
  • Το ωράριο μαθημάτων ενδέχεται να υποστεί μικρές αλλαγές μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
  • Για οποιεσδήποτε αλλαγές ωραρίου παρακολούθησης, ο μαθητής απευθύνεται πάντα στην Γραμματεία.