ΝΕΑ

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2020

♦ Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκληθεί εξαιτίας της πανδημίας COVID-19,

τα φετινά καλοκαιρινά μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης ♦

 

 

* ΙΣΠΑΝΙΚΑ *

A1A2   –    Υπερεντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
A1Α2
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00-13.00 από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 60 290€
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00-13.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 60 290€

 

A1  – Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
A1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 30 145€

 

A2  – Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
A2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 1 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 30 145€

 

A1-A2 Mantenimiento – Συντήρηση

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
A1-Α2 Συντήρηση επιπέδου
1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα 18.00-20.00  από 22 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Δευτέρα 18.00-20.00 από 7 έως 28 Σεπτεμβρίου 8 45€

 

B1 – Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B1.1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 30 145€
B1.2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου Β1 – Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento B1
1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη 19.00-21.00 από 23 Ιουνίου έως 14 Ιουλίου 8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Τρίτη 19.00-21.00 από 8 έως 29 Σεπτεμβρίου 8  45€

 

B2 – Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
B2.1
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 30 145€
B2.2
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου Β2 – Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento B2
1 δίωρο/ εβδ. Tετάρτη 18.00-20.00 από 24 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Tετάρτη 18.00-20.00 από 9 έως 30 Σεπτεμβρίου 8 45€

 

C1  – Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
C1.1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 30 145€
C1.2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου C1 – Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento C1
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.00-20.00 από 25 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.00-20.00 από 10 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 8 45€

 

C2  – Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
C2.1
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 30 145€
C2.2
2 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα & Τετάρτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€

 *Οι παλιοι μαθητές που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο τον καλοκαιρινό κύκλο μαθημάτων

θα έχουν επιπλέον έκπτωση και το συνολικό ποσό των δίδακτρων θα είναι 250€ αντί των 290€.

 

Συντήρηση επιπέδου C2 – Mantenimiento

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Mantenimiento C2
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.00-20.00 από 25 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου 8 45€
1 δίωρο/ εβδ. Πέμπτη 18.00-20.00 από 10 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 8 45€

 

 Προετοιμασία εξετάσεων Σεπτεμβρίου

Ημερομηνίες εξετάσεων Σεπτεμβρίου ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Preparación
DELE: 11 Σεπτεμβρίου 1 τρίωρα/ εβδ. από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου 30 200€/

145€ για παλιούς μαθητές

 

 


 

* ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ *

 

ELEMENTAR   –    Υπερεντατικά μαθήματα Ιουλίου

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
ELEMENTAR
4 τρίωρα/ εβδ. Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00-13.00 από 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 60 290€

 

ELEMENTAR – Εντατικά μαθήματα

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Elementar 1ο μέρος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 23 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου 30 145€
Elementar 2ο μέρος
2 τρίωρα/ εβδ. Τρίτη & Πέμπτη 18.00-21.00 από 2 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 30 145€
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.