ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις των Ισπανικών πτυχίων DELE / ΚΠγ

♦DELE Οκτωβρίου – Προετοιμασία

 • 1 δίωρο/ εβδομάδα
 • 12 ώρες συνολικά
 • Online μέσω της πλατφόρμας ZOOM
 • Δίδακτρα: 120 ευρώ
 • Εναρξη: 1 Σεπτεμβρίου ’23
 • Επίπεδα DELE: A2, B1, B2
 • Περίοδος εγγραφών: μέχρι 05 Σεπτεμβρίου ΄23
 • Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 13 Οκτωβρίου ΄23

♦DELE Νοεμβρίου – Προετοιμασία

 • 1 δίωρο/ εβδομάδα
 • 12 ώρες συνολικά
 • Online μέσω της πλατφόρμας ZOOM
 • Δίδακτρα: 120 ευρώ
 • Εναρξη: 13 Οκτωβρίου ’23
 • Επίπεδα DELE: A1, Α2, B1, B2, C1, C2
 • Περίοδος εγγραφών: μέχρι 04 Οκτωβρίου 2023
 • Καταληκτική ημερομηνία έκπτωσης: μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2023
 • Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 18 Νοεμβρίου ΄23

 

♦ΚΠγ Νοεμβρίου – Προετοιμασία

 • 1 δίωρο/ εβδομάδα
 • 12 ώρες συνολικά
 • Online μέσω της πλατφόρμας ZOOM
 • Δίδακτρα: 120 ευρώ
 • Εναρξη: 13 Οκτωβρίου ’23
 • Επίπεδα DELE: B, C
 • Περίοδος εγγραφών: μέχρι 04 Οκτωβρίου 2023
 • Καταληκτική ημερομηνία έκπτωσης: μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2023
 • Ημερομηνίες εξετάσεων: 25 & 26  Νοεμβρίου ΄23

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ωράρια των τμημάτων προετοιμασίας επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Abanico στο τηλ. 2103251214 ή στο info@abanico.gr.

Διπλώματα Ισπανικής Γλώσσας

 •    DELE
 •    ΚΠγ (Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας)
ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ABANICO ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ DELE και ΚΠγ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A1 – A2 DELE  A1   A1  Στοιχειώδης γνώση
(Inicial)  DELE  A2   A2  Βασική γνώση
B1  DELE & ΚΠγ  B1   B1  Μέτρια γνώση
(Intermedio)
B2 DELE & ΚΠγ  B2   B2  Καλή γνώση
(Avanzado)
C1 DELE & ΚΠγ  C1   C1  Πολύ καλή γνώση
(Superior)
C2 DELE  C2   C2  Άριστη γνώση
(Perfeccionamiento)

Διπλώματα Πορτογαλικής Γλώσσας

 • ELEMENTAR
 • INTERMÉDIO
 • AVANÇADO
 • SUPERIOR
 • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ABANICO ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
A1 – A2 – B1 CIPLE

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira

  A1  Στοιχειώδης γνώση
Elementar DEPLE

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira

  A2  Βασική γνώση
B2 DIPLE   B2  Καλή γνώση
Intermédio Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira
C1 DAPLE   C1  Πολύ καλή γνώση
Avançado Diploma Avanzado de Portugués Língua Estrangeira
C2 DUPLE   C2  Άριστη γνώση
Superior Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira

Διπλώματα Καταλανικής Γλώσσας

 • ELEMENTAL
 • INTERMEDI
 • SUFICIÈNCIA
 • SUPERIOR
  Στην Ελλάδα δεν διεξάγονται εξετάσεις καταλανικών
ΕΠΙΠΕΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ABANICO ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  ΤΟΥ INSTITUT RAMON LULL ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ELEMENTAL Bàsic A1     A1 Bàsic

A2 Bàsic

ELEMENTAL Elemental B1      B1 Independent
INTERMEDI Intermedi B2    B2 Independent
SUFICIÈNCIA Suficiència C1  C1 Experimentat
SUPERIOR Superior C2   C2 Experimentat
Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.