ΝΕΑ

TALLER DE CANTE FLAMENCO
CON LA CANTAORA OTA BARÓN
2019 – 2020

En este taller aprenderemos técnicas básicas y rítmica del cante flamenco, estudiaremos los diferentes palos (los ritmos del flamenco) con ayuda de la letra de las canciones a la vez que practicamos nuestro español.

Se trata de un taller abierto a todos los niveles, independientemente de si los participantes cantan o no y de si tienen o no conocimientos previos de flamenco.

El taller se dividirá en módulos de tres clases cada uno.
Para las personas de nivel avanzado, se podrá formar un grupo por separado a fin de trabajar coreografías que ya hayan estudiado o que quieran crear, añadiéndoles cante.

Coordinación: Yota Barón

Dónde: en Abanico

Cuándo: un sábado al mes

1er módulo: 26.10, 30.11 y 21.12

2o módulo: 18.01, 15.02, 14.03 y 11.04

Horario: 2 ½ horas por clase: de 11.00 a 13.30 h

Matrícula: 15 € por una clase / 25 € por dos / 40 € por las tres / 50 € por las cuatro

Número de participantes limitado. Prepago indispensable a fin de asegurarse la plaza.

Información e inscripciones: info@yotabaron.gr

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ FLAMENCO
ME THN YOTA BARÓN

Mαθαίνουμε βασικές τεχνικές τραγουδιού flamenco, βασική ρυθμολογία τραγουδιού, εξετάζουμε τους διαφορετικούς ρυθμούς (palos) μέσα από letras (στροφές τραγουδιών) και εξασκούμε καλύτερα τα ισπανικά μας!

Το μάθημα είναι ανοιχτό σε όλους, ανεξάρτητα από το αν τραγουδούν ή όχι ή αν έχουν προηγούμενη σχέση με το flamenco και δίδεται σε μορφή σεμιναριακών κύκλων.

Για τους προχωρημένους, υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί επιπλέον τμήμα και να δουλέψουμε σε χορογραφίες που ήδη έχετε διδαχθεί ή θέλετε να δημιουργήσετε, προσθέτοντας σε αυτές τραγούδι!

Συντονισμός: Yota Barón

Πού: στο Abanico

Πότε: ένα Σάββατο το μήνα

Α κύκλος: 26.10, 30.11 και 21.12

Β κύκλος: 18.01, 15.02, 14.03 και 11.04

Ωράριο: 2 ½ ώρες/μάθημα: 11.00 – 13.30

Κόστος: 15 € για ένα μάθημα / 25 € για δύο / 40 € για τρία / 50 € για τα τέσσερα

Προπληρωμή απαραίτητη για την κράτηση της θέσης.

Πληροφορίες και εγγραφές στο info@yotabaron.gr

 

Patrocinadores de comunicación:
● www.ispania.gr ● www.solatino.press ● http://www.debop.gr/ ● www.forfree.gr
● Sobreviviendo-http://juanitalaquejica.blogspot.com/ ● http://hispanoheleno.com/
● http://www.panoramagriego.gr

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.