ΝΕΑ

 •Τα καλοκαιρινά μαθήματα συνεχίζονται και όλο τον μήνα Σεπτέμβρη.

 

   Μ π ο ρ ε ί ς   ν α    ε ν τ α χ τ ε ί ς    τ ο ν   Σ ε π τ έ μ β ρ η !

 

 

  • Όλα τα επίπεδα (2 τρίωρα/εβδομάδα)

 

 Ισπανικά Πορτογαλικά ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ
ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α1-Α2
Elementar 2 τρίωρα/

εβδομάδα

5-8 / 6-9 Δευτέρα-Τετάρτη/

Τρίτη-Πέμπτη

 29/06/15 60
  • 390 €
  • 350 €   (Για τους παλιούς μαθητές)
Β1
Β2 Intermédio
C1 Avançado
C2 Superior

 

  • Α2 (2 δίωρα/ εβδομάδα) – Ισπανικά

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α2 2 δίωρα/

εβδομάδα

5-7 Δευτέρα-Τετάρτη 30/06/15 30 260 €

 

  • Συντήρηση / Mantenimiento (1 δίωρο/ εβδομάδα)

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Α1-Α2 1 δίωρο/

εβδομάδα

6-8 Δευτέρα/ Τρίτη/

Τετάρτη/ Πέμπτη

 29/06/15 20 130 €
B1
B2
C1
C2

 

  • Συζήτηση / Conversación (1 δίωρο/ εβδομάδα)

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΗΜΕΡΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Β 1 δίωρο/

εβδομάδα

6-8 Δευτέρα/ Τρίτη/

Τετάρτη/ Πέμπτη

 29/06/15 20 130 €
C

 

• Για διευκρινίσεις και προτάσεις σχετικά με τα ωράρια επικοινωνείστε με τη Γραμματεία. •Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί αλλαγές ανάλογα με τη ζήτηση. • Τμήματα μπορεί να υπάρξουν πρωινά και απογευματινά (ανάλογα με τη ζήτηση).

• Τμήματα προετοιμασίας εξετάσεων:…προσεχώς!

Αυτό το website χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας.